Tillbyggnation Täby

Är det dags att bygga ut huset eller utöka med garage?